Teenused võlausaldajale - Võlgade sissenõudmine

Võlausaldajale

Kui olete kokku puutunud võlgnikuga, ärge raisake oma aega temaga suhtlemisele ning usaldage võlgnevuste sissenõudmine meile. Meie juristidel ja sissenõudmise spetsialistidel on suur töökogemus ning nad on saavutanud suurepäraseid tulemusi erineva raskusastmega menetlustes.


Kohtuväline võlgade sissenõudmine

See on kõige kiirem ja efektiivsem sissenõudmise viis, mis hõlmab:

  • Võlgnikuga kontakti otsimist.
  • Võlgniku finantsolukorra kindlakstegemine ja makseraskuste tekkimise põhjuste välja selgitamine.
  • Võlgnikuga kompromissi sõlmimine.
  • Hagi- või pankrotimenetluse alustamine võlgniku maksejõuetuse või võla tahtliku mitte tasumise korral.Kohtulik võlgade sissenõudmine

Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kulutustega saada rahalist võlga välja mõistev kohtulahend. Maksekäsu kiirmenetluses ei või nõude suurus ületada 6400 € ja kõrvalnõuete summa ei või ületada põhinõuet.

VS

Hagimenetlus

Kui kohtuväline sissenõudmine ei anna tulemust või saavutatud kokkulepet ei täideta nõuetekohaselt, algatatakse kohtulik võlgade sissenõudmine. Kohtusse esitatakse hagi võlgnevuse väljamõistmiseks ning hagi rahuldamisel ja kohtuotsuse jõustumisel pööratakse jõustunud kohtuotsus täitmisele.

Riigilõivude piirmäärad kohtumenetluse taotluste esitamiselTäitevmenetlus

Kui Teil on Teie kasuks jõustunud kohtuotsus või muu täitevmenetluse algatamist võimaldav kokkulepe, saame me Teid täitevmenetluses esindada. Koostöö tulemusel edastame vajalikud dokumendid kohtutäiturile ning hoiame Teid täitevmenetluses toimuvaga kursis.Nõuete refinantseerimine partnerite kaasabil

Meil on olemas partnerid, kes on valmis auto või kinnisvara tagatisel refinantseerima Teie võlgnevuse vastastikku kasulikel tingimustel.Nõuete ost

Võlausaldaja raha tagastamise kiireks ja kindlaks lahenduseks on meile nõude müügi võimalus. Müüki võib anda võlaportfelli igas mahus nõuetega, millel pole aegumistähtaeg möödud ning mis pole olnud kohtumenetluses. Vastavalt Teie võlanõude või võlapaketi riskitasemele teeme me omalt poolt Teile ostupakkumise. Müües oma võlanõude või võlapaketi meile, vähendate Te riske vabanenud vahendite arvelt.Hinnakiri

  • Teenustasu sõltub keerukusest ja moodustab kuni 20% põhivõlgnevusest;
  • Teenustasu 20% – 50% kõrvalnõuetelt;
  • Teenustasu arvutatakse reaalselt laekunud summadelt.

Teenustasu täpne suurus sõltub nõude vanusest, suurusest ja iseloomust.

Küsige pakkumist täites ankeeti.

Eesti Inkasso OÜ

Registrikood: 12438291
info@eestiinkasso.ee

Tartu kontor

Teguri 37b (4. korrus), Tartu
+372 6789010

Tallinna kontor

Tornimäe 7-137 (24. korrus), Tallinn
+372 5057116