Juriidiline abi

Meie juristidel on suur korteriühistutega töötamise kogemus ning nad on alati abivalmis. Me pakume: kommunaalarvete võlgnevuste sissenõudmist; juriidilisi konsultatsioone; saatmist korteriühistute üldkoosolekutel; ühistute esindamist kohtus, läbirääkimistel, kolmandate isikutega jms suhtlemisel; juriidiliste dokumentide ja hagide koostamist; abi korteriühistute juhtimisel ja palju muud.Juriidiline konsultatsioon

Pakume juriidilist konsultatsiooni kliendiga kokkulepitud õigusvaldkondades. Meie pakutavad konsultatsioonid hõlmavad eri valdkondi (nt võlaõigus, tööõigus, pankrotiõigus jne), peamiselt oleme keskendunud võlaõigusega seonduvale.Dokumentide koostamine

Lisaks juriidilistele konsultatsioonidele pakume juriidiliste dokumentide ja arvamuste koostamist.Esindamine

Esindame Teid läbirääkimistel ja asjaajamistel, kohtus, kohtueelses menetluses, haldusorganites, suhtlemisel kolmandate isikutega või mujal.Hinnakiri

  • Tasumine tunnitasu alusel – 80 € / 1 tund (juriidiline konsultatsioon; esindus kohtus või töövaidluskomisjonis; läbirääkimised vastaspoole või tema esindajaga; õiguslike probleemide materjalide analüüs);
  • Tasumine vastavalt lehekülgede arvule – 50 € / 1 lk (kohtule hagiavalduste või muude dokumentide koostamine; töövaidluskomisjonile avalduste või vastuste koostamine; lepingute, kokkulepete ja muude dokumentide koostamine);
  • Maksekäsu kiirmenetluse avalduse dokumentide analüüs, ettevalmistamine ja kohtusse esitamine – 80 €;
  • Teenustasu täpne suurus sõltub konkreetse töö mahust ja iseloomust.

Kõigile eelpool toodud hindadele lisandub KM 20%.

Eesti Inkasso OÜ

Registrikood: 12438291
info@eestiinkasso.ee

Tartu kontor

Teguri 37b (4. korrus), Tartu
+372 6789010

Tallinna kontor

Tornimäe 7-137 (24. korrus), Tallinn
+372 5057116