Teenused
Võlgade sissenõudmine

Me võtame ühendust võlgnikuga, selgitame välja tema finantsolukorda ning otsime kompromissi. Kui kohtuväline sissenõudmine ei too tulemust või ei täideta sõlmitud kokkulepet, alustame kohtulikku võlgade sissenõudmist.

Juriidiline abi

Meie ettevõtte kõrgelt kvalifitseeritud juristid nõustavad kliente sellistes valdkondades nagu võlaõigus, pereõigus, tööõigus, pankrotiõigus jne. Samuti pakume me juriidiliste dokumentide ja arvamuste koostamist, esindame meie kliente läbirääkimistel, kohtus, kohtueelses menetluses, haldusorganites ja suhtlemisel kolmandate isikutega.

Raamatupidamine

Meie spetsialistid aitavad ettevõtteid ja korteriühistuid raamatupidamises.


Eesti Inkasso OÜ

Registrikood: 12438291
info@eestiinkasso.ee

Tartu kontor

Teguri 37b (4. korrus), Tartu
+372 6789010

Tallinna kontor

Tornimäe 7-137 (24. korrus), Tallinn
+372 5057116